Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen zoals insecticiden of pesticiden wil je liever niet gebruiken. Terecht!

Toch is het aanleggen en onderhouden van een tuin niet echt goedkoop. Het vraagt een investering in zowel tijd als geld. Het is dan ook dubbel jammer wanneer je uw geliefde bloemen en planten ten prooi ziet vallen aan ongedierte of insecten zoals rupsen, kevers, mijten, slakken en dergelijke. Tuinplanten kunnen door deze ‘lievertjes’ soms volledig kaal worden gevreten zodat ze eventueel zelfs afsterven.

‘Dubbel jammer’ dus, omwille van de geïnvesteerde tijd en centen maar ook nog eens ‘extra jammer’ omdat uw planten er dan ook vrij triestig zullen bijstaan. Ze zullen hierdoor niet meer mooi ‘in model’ staan, ze zullen niet meer (overvloedig) bloeien en ze krijgen door vraatschade niet zelden ook te maken met bijkomende (schimmel)infecties die voor uw planten eventueel ook fataal kunnen zijn.

Oei, dit klinkt allemaal erg maar er is ook goed nieuws.

  • Vooreerst vind ik het mijn plicht om te wijzen op het feit dat planten vrij veel kunnen verdragen. Planten en dieren (en dus ook insecten) leven samen met elkaar. Ze hebben elkaar nodig. Vandaar dat ik zou willen benadrukken om zo weinig mogelijk naar bestrijdingsmiddelen te grijpen!! Een beetje (vraat)schade is helemaal zo erg niet. Meestal zullen uw tuinplanten dat perfect aankunnen. Ook visueel is dat niet zo erg. Van dicht bij merk je misschien wat (blad)schade maar van veraf merk je wellicht helemaal niets. Zolang de schade veroorzaakt door tal van insecten, ongedierte, schimmels of bacteriën niet te ernstig is zou ik dan ook willen vragen niet met chemische bestrijdingsmiddelen in te grijpen. De natuur zal er u dankbaar voor zijn!
  • Ook zou ik volgende tip willen meegeven: indien u toch een behandeling dient uit te voeren doe dat dan, waar mogelijk, enkel plaatselijk. Wanneer u met een aantasting te maken heeft die bijv. op uw haag op slechts een kleine plaats aanwezig is, behandel dan enkel die plaats en een stukje daarrond maar niet de volledige haag. Dit is gezonder voor uzelf, voor de natuur en voor uw portemonnee.
  • Er is echter meer. De producenten van bestrijdingsmiddelen zitten uiteraard ook niet stil. Door het constante zoeken naar milieuvriendelijkere middelen worden de bestaande producten niet alleen steeds veiliger voor mens en dier maar komen ook steeds meer biologische bestrijdingsmiddelen op de markt. Waar mogelijk zal u bij ons dan ook biologische producten kunnen bekomen.

Niet enkel insecten en schimmels kunnen een ware plaag zijn maar uiteraard ook onkruid hebben we liever niet in onze tuin. Wat hierboven geschreven staat is uiteraard ook geldig voor onkruidverdelgers. Gebruik ze liever niet, gebruik ze al dan niet preventief maar steeds met mate! Let met deze middelen ook steeds op voor planten die u wenst te behouden.

Waar mogelijk probeer onkruid vooral handmatig of met een schoffel te bestrijden. Doet u dat regelmatig en tijdig (voor de onkruidplantjes opnieuw in het zaad staan) dan zal u merken dat u onkruid perfect de baas kan blijven.

TIP

Het aanplanten van bodembedekkers of het aanplanten van heesters in groepen (massieven of blokbeplanting) zal ervoor zorgen dat u weinig tot zelfs geen onkruid zal hebben. U zorgt hiermee voor een natuurlijke concurrentie tegen onkruiden. Onkruid zal niet of nauwelijks kunnen kiemen waardoor u niet alleen een mooiere tuin zal hebben (door de mooie strakke vormgeving van de massieven of de al dan niet bloeiende bodembedekkers) maar tevens ook heel wat minder werk zal hebben. Dubbel fantastisch, toch?
Anti-slakkenmiddel (biologisch)

Anti-slakkenmiddel (biologisch)

Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen

Onkruidverdelgers en antimosproduct

Onkruidverdelgers en antimosproduct

Milieuvriendelijke geurkristallen ter verjaging van honden en katten

Milieuvriendelijke geurkristallen ter verjaging van honden en katten