Taxus

Taxus is qua toepassingen wat vergelijkbaar met buxus. Ook van taxus worden snoeivormen zoals bollen en kegels gemaakt. Het meest wordt taxus echter aangeplant voor het creëren van hoge hagen (tot 2m of meer).Maar net als bij buxus kan je met Taxus ook lagere hagen en massieven gaan vormen. Regelmatig snoeien zal je in staat stellen een mooi volle en strakke haag, op een door u gewenste hoogte, te bekomen.

Wat velen echter niet weten is dat Taxus, in tegenstelling tot buxus, een conifeer is. Dat maakt dat hij liever een goed doorlatende en licht zure bodem heeft. Indien de bodem niet ideaal zou zijn dan doe je er goed aan bodemverbeteraar of turf (wat de grond zuurder zal maken) onder te werken. De bodem mag je ook steeds afdekken met een laagje houtschors. Dat mag trouwens ook gebruikt worden bij tal van andere planten maar bv. bij lavendel en buxus is het raadzaam toch jaarlijks de bodem eens te bekalken zodat het verzuren door de houtschors wat wordt tegengegaan. Waar taxus geplant staat hoef je echter nooit te bekalken. Ook niet als je schors als bodembedekker gebruikt. Taxus mag gerust wat zuurder staan. Geef uw planten tot slot regelmatig ook wat voedsel om de donkergroene kleur te behouden en de groei te bevorderen.

Taxus baccata (klaar voor levering)

Taxus baccata (klaar voor levering)

Taxus bacatta in kegelvorm

Taxus baccata in kegelvorm

Taxus baccata (blokvormen achteraan) in combinatie met Buxus sempervitrens (in halve-bolvorm vooraan)

Taxus baccata (blokvormen achteraan) in combinatie met Buxus sempervitrens (in halve-bolvorm vooraan)

Net als veel andere haagplanten hebben wij taxus zowel in pot als uit volle grond (met kluit). Planten in pot gekweekt kan je jaarrond aanplanten, zelfs in de zomer mits tijdig en voldoende water geven uiteraard. In de periode eind september tot eind april kan je tevens ook taxus uit volle grond aanplanten. Dit zijn dan ‘planten met kluit’ zoals men dat noemt. Doordat deze planten op het veld (dus in volle grond) zijn opgekweekt zijn dat doorgaans nog zwaardere en dikkere planten dan hun in pot gekweekte broertjes. Vooral grotere maten worden doorgaans in kluit aangeboden. Tot slot kan je ook nog vertrekken met planten in ‘blote wortel’. Dat zijn de jongste en kleinste exemplaren. Ze zijn ideaal voor lage haagjes of massieven maar kunnen enkel aangeplant worden in de herfst- en winterperiode (van eind oktober tot eind maart).

Ook in taxus bestaan heel wat variëteiten. De meest gebruikte cultivars zijn geschikt als haagplant. Ik denk dan aan de soort Taxus baccata zelf en zijn cultivars ‘Media Hicksii’ en ‘Media Strait Hedge’. Meestal zullen we taxus kennen als mooi donkergroene planten maar er zijn ook goudgele en witbonte variëteiten. Daarnaast zijn ook van deze plant dwergvormen en cultivars met spreidende of afhangende groeiwijze. Deze zijn echter niet geschikt als haagplant. Ook mooi is de wat aparte, strak en smal opgroeiende Taxus baccata ‘Fastigiata’. Deze wordt vooral als solitair aangeplant of op rijen. Deze tref je wel eens in parktuinen of tuinen die een oudere uitstraling dienen te hebben.