Disclaimer

De website www.groengeert.be is een website en eigendom van:

Handelskwekerij Pelsemaker Geert
Pelsemaker Geert (zaakvoerder)
Eekhoekstraat 79
9270 Laarne
Ondernemingsnummer: BE0647.417.689

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor interne doeleinden. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor direct marketing. De verkregen persoonsgegevens worden nooit  doorgegeven aan externe partners, organisaties of bedrijven.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit, kopie identiteitskaart, kan u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pelsemaker Geert, Eekhoekstraat 79, 9270 Laarne of via geert@groengeert.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan u ook vragen om een correctie indien deze onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
Pelsemaker Geert kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijk aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de wijze langs waar u naar onze website gekomen bent of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website verder te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini- bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Google Chrome®, Firefox® of andere browsers laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert. Voor meer info raadpleeg de help-functie van uw internetbrowser. Pelsemaker Geert kan u hierin technisch niet bijstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, foto’s, data, product- of conceptnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pelsemaker Geert of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds het contactformulier gebruiken.

Pelsemaker Geert levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Pelsemaker Geert de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Pelsemaker Geert kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren of dit melden via het contactformulier.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Pelsemaker Geert geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Pelsemaker Geert kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Pelsemaker Geert verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. (RPR Gent).